คณาจารย์
      ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิตที่มากที่สุดในประเทศ
บทความของคณาจารย์
 
Find us on Facebook

 
 
 
 
 
เรื่องราวความสำเร็จ
คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (พี่อ้น) - บทบาทของ CFO ในบริษัท BTS ตำแหน่งที่เด็กการเงินใฝ่ฝัน
อ่านรายละเอียด
 
คุณทิพย์ ดาลาล - Group CEO ของบริษัท Logistics แนวหน้าในประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
 
คุณวิริยะ พัชรคุณ (อาจารย์บอย) - IT Consultant ผู้เป็นขวัญใจเด็กๆชาวบัญชีจุฬาฯ
อ่านรายละเอียด
 
รศ. ดวงสมร อรพินท์ - ท่านอาจารย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
อ่านรายละเอียด
 
Chief Operating Officer ของ PWC Thailand คุณศิระ อินทรกำธรชัย
อ่านรายละเอียด
 
อ่านย้อนหลัง >
 
 
 
หลักสูตรของเรา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
โครงการอบรม
ข่าวและกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ (MAP) รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัครแล้ว
อ่านรายละเอียด
 
16 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียด
 
4 มีนาคม 2559
SCB Future Leader Challenge
อ่านรายละเอียด
 
11 กุมภาพันธ์ 2559
ทุน UNSW PhD Scholarship for KoSASA Member Universities
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 
 
 
 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
Website : http//account.acc.chula.ac.th