ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร (ANA) รุ่นที่ 15

โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 15 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS)
จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ไฟล์แนบ

ANA15_P1.jpg

ANA15_P2.jpg

ข่าวและกิจกรรม
6 สิงหาคม 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 15
อ่านรายละเอียด
 
1 มิถุนายน 2558
การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมการบัญชีไทย ประจำปี 2558 ละการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี
อ่านรายละเอียด
 
1 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียด
 
12 มีนาคม 2557
โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร (ANA) รุ่นที่ 15
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 

 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
Website : http//account.acc.chula.ac.th