ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร (ANA) รุ่นที่ 15

โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 15 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS)
จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ข่าวและกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ (MAP) รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัครแล้ว
อ่านรายละเอียด
 
16 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียด
 
4 มีนาคม 2559
SCB Future Leader Challenge
อ่านรายละเอียด
 
11 กุมภาพันธ์ 2559
ทุน UNSW PhD Scholarship for KoSASA Member Universities
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 

 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
Website : http//account.acc.chula.ac.th